ООО "ПОДОЛСПЕЦПОСТАЧ"        PODILSPECPOSTACH, Ltd
+38 044 337 41 43

          psp.co.ua

Кодификатор видов строительных работ

Строительная лицензия перечень (кодификатор) работ 2016

Перечень работ для лицензии на строительство

Полный перечень строительных работ. Кодификатор строительных работ для получения строительной лицензии.

Кодификатор (перечень ) работ строительной деятельности - это перечень строительных работ, которые может и хочет выполнять лицензиат. По кодификатору выбирают условия, виды, категорию сложности работ СС -2 или СС -3. Каждая строительная лицензия состоит из бланка и дополнения к нему, где указаны виды работ и их сложность, которые может проводить строительная компанию, согласно выданной лицензии на проведение данных видов работ. Строительная лицензия не действительна без дополнения (приложения) к ней.

Купить Строительную лицензию с необходимым Перечнем работ?

4.00.00 БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ

4.01.00 Розробка грунтів, улаштування грунтових споруд 

 • - шламо- і хвостосховищ, накопичувачів промислових стоків 

 • - буріння, продавлювання горизонтальне, вертикальне та похиле  
 • - розробка котлованів та траншей глибиною понад 2м 
 • - які виконуються гідронамивом 

4.02.00 Улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних 
4.03.00 Улаштування фундаментів із застосуванням паль 

 • - заглиблення паль, шпунтових огороджень, анкерів тощо 
 • - паль, які улаштовуються на місці 

4.04.00 Улаштування фундаментів, що виконуються спеціальними способами 

 • - кесонів 
 • - опускних колодязів 
 • - ґрунтових паль 
 • - стіна у ґрунті 

4.05.00 Зведення металевих конструкцій 

 • - окремих конструктивних елементів 
 • - каркасів висотою до 100 м включно 
 • - каркасів висотою понад 100 м 
 • - вантових, структурних 
 • - листових 
 • - алюмінієвих 
 • - інженерних споруд (відповідно до п. 4.10.10) 

4.06.00 Зведення збірних бетонних та залізобетонних конструкцій 

 • - окремих конструктивних елементів 
 • - каркасних, панельних та об’ємно – блочних 
 • - інженерних споруд (відповідно до п. 4.10.10) 

4.07.00 Зведення монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій 

 • окремих конструктивних елементів 
 • каркасів висотою до 100 м включно 
 • каркасів висотою понад 100 м 
 • не каркасного типу складних форм 
 • армоцементних 
 • інженерних споруд (відповідно до п. 4.10.10) 

4.08.00 Зведення кам'яних та армокам'яних конструкцій 

 • - з цегли, штучних каменів, блоків 
 • - складних форм (склепіння, арки тощо) 
 • - вогнетрівкої 
 • - природного каменю 
 • - інженерних споруд (відповідно до п. 4.01.13) 

4.09.00 Зведення дерев'яних конструкцій 
4.10.00 Монтаж інженерних споруд 

 • - водоохолоджувачів 
 • - градирень 
 • - стволів промислових труб висотою до 100 м включно 
 • - стволів промислових труб висотою понад 100 м 
 • - щоглових висотою до 100 м включно 
 • - щоглових висотою понад 100 м 
 • - баштових висотою до 100 м включно 
 • - баштових висотою понад 100 м 
 • - ємкісних, що працюють під тиском, об’ємом до 30000 м3 включно 
 • - ємкісних, що працюють під тиском, об’ємом понад 30000 м3 
 • - підземних складів, сховищ, ємкостей 
 • - підпірних стін 
 • - захисно-запобіжних 
 • - копрів вугільних та інших 
 • - галерей, естакад, етажерок технологічних 
 • - каналів, тунелів, колекторів технологічних 
 • - опор зв’язку, енергопостачання, повітряного та канатного транспорту 
 • - естакад розвантажувальних 
 • - естакад відкритих кранових 
 • - підкранових колій 
 • - сховищ небезпечних речовин 
 • - промислових печей та агрегатів 
 • - інші об’єкті технлдлгічного проектування 

4.11.00 Монтаж магістральних нафто-газопроводів, споруд та обладнання 

 • - Нафтопроводів та нафтопродуктопроводів 
 • - Газопроводів 
 • - Нафтосховищ 
 • - Газосховищ 

4.12.00 Будівництво гідротехнічних споруд та комплексів 

 • - гребель, дамб, насипів ґрунтових з напором до 5 м 
 • - гребель, дамб, насипів ґрунтових з напором понад 5 м 
 • - гребель, дамб, насипів бетонних, залізобетонних з напором до 10 м 
 • - гребель, дамб, насипів бетонних, залізобетонних з напором понад 10 м 
 • - морського транспорту 
 • - річкового (озерного) транспорту 
 • - суднобудівних та судноремонтних 
 • - берегозахисних та берегоукріпних 
 • - водоймищ і водосховищ 
 • - рибозахисних та рибопропускних 
 • - каналів та тунелів 
 • - інженерного захисту територій від затоплення та підтоплення 
 • - протифільтраційних і дренажних 
 • - які виконуються гідронамивом 
 • - інші гідротехнічні споруди 

4.13.00 Виконання підводно-технічних робіт 
4.14.00 Розробка гірничих споруд та комплексів 

 • - Виробки підземні 
 • - виробки відкриті 
 • - інші гірничі споруди 

4.15.00 Реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація пам'яток культурної спадщини 

 • - Національного значення 
 • - Місцевого значення 

4.16.00 Монтаж технологічного устаткування 

 • - Об’єктів електроенергетики 
 • - Об’єктів теплоенергетики 
 • - Об’єктів нафтової промисловості 
 • - Об’єктів нафтопереробної та нафтохiмiчної промисловості 
 • - Об’єктів газової промисловость 
 • - Об’єктів вугiльної промисловості 
 • - Об’єктів чорної металургiї 
 • - Об’єктів кольорової металургiї 
 • - Об’єктів гiрничорудної промисловості 
 • - Об’єктів хiмiчної промисловоті 
 • - Об’єктів важкого i транспортного машинобудування 
 • - Об’єктів верстатобудiвної та iнструментальної промисловості 
 • - Об’єктів загальномашинобудiвної промисловості 
 • - Об’єктів обороної промисловості 
 • - Об’єктів авіаційної та космичної промисловості 
 • - Об’єктів автомобiльної i тракторної промисловості 
 • - Об’єктів суднобудiвної промисловості 
 • - Об’єктів сiльськогосподарського машинобудування 
 • - Об’єктів продовольчого машинобудування 
 • - Об’єктів будiвельного, дорожного та комунального машинобудування 
 • - Об’єктів радiо та телевизійної промисловості 
 • - Об’єктів електротехнiчної промисловості 
 • - Об’єктів електронної промисловості 
 • - Об’єктів лiсної та деревообробної промисловості 
 • - Об’єктів з виробнитва будiвельних матерiалiв, виробів і конструкцій 
 • - Об’єктів легкої i текстильної промисловості 
 • - Об’єктів медичної i мiкробiологiчної промисловості 
 • - Об’єктів агропромислового комплексу 
 • - Об’єктів театрально - видовищниз установ 
 • - Об'єкти кiнематографiї 
 • - Об’єктів полiграфiчної промисловості 
 • - Об’єкти комунального господарства 
 • - Об’єктів теплопостачання, котельних та бойлерних установки 
 • - Об’єктів водопостачання водозабірних та насосних установок 
 • - Об’єктів каналізації, магістральних колекторів, очисних споруд 
 • - Банківських установ та об’єктів Національного банку 
 • - Інші об’єкти технологічного проектування 

4.17.00 Виконання пусконалагоджувальних робіт (визначається ліцензіатом за видами технологічного устаткування) 

 • - Об’єктів електроенергетики
 • - Об’єктів теплоенергетики
 • - Об’єктів нафтової промисловості
 • - Об’єктів нафтопереробної та нафтохiмiчної промисловості
 • - Об’єктів газової промисловості
 • - Об’єктів вугільної промисловості
 • - Об’єктів чорної металургії
 • - Об’єктів кольорової металургії
 • - Об’єктів гірничорудної промисловості
 • - Об’єктів хімічної промисловості
 • - Об’єктів важкого i транспортного машинобудування
 • - Об’єктів верстатобудівної та інструментальної промисловості
 • - Об’єктів загальномашинобудівної промисловості
 • - Об’єктів оборонної промисловості
 • - Об’єктів авіаційної та космічної промисловості
 • - Об’єктів автомобільної i тракторної промисловості
 • - Об’єктів суднобудівної промисловості
 • - Об’єктів сільськогосподарського машинобудування
 • - Об’єктів продовольчого машинобудування
 • - Об’єктів будівельного, дорожнього та комунального машинобудування
 • - Об’єктів радіо та телевізійної промисловості
 • - Об’єктів електротехнічної промисловості
 • - Об’єктів електронної  промисловості
 • - Об’єктів лісної та деревообробної промисловості
 • - Об’єктів з виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій
 • - Об’єктів легкої i текстильної промисловості
 • - Об’єктів медичної i мікробіологічної промисловості
 • - Об’єктів  агропромислового комплексу
 • - Об’єктів театрально - видовищних установ
 • - Об'єкти кінематографії
 • - Об’єктів полiграфiчної промисловості
 • - Об’єкти комунального господарства
 • - Об’єктів теплопостачання, котельних та бойлерних установки
 • - Об’єктів водопостачання водозабірних та насосних установок
 • - Об’єктів каналізації, магістральних колекторів, очисних споруд
 • - Банківських установ та об’єктів Національного  банку
 • - Інші об’єкти технологічного проектування

4.18.00 Клас наслідків (відповідальності) об'єктів будівництва: клас СС3 - значні наслідки, клас СС2 - середні наслідки.
4.19.00 Умови будівництва: звичайні, території підвищеної сейсмічності, територій зі складними інженерно-геологічними умовами

5.00.00 МОНТАЖ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ

5.01.00 Монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання

 • 5.01.01 Водопроводу та каналізації 

 • 5.01.02 Опалення 

 • 5.01.03 Вентиляції і кондиціювання повітря 

 • 5.01.04 Газопостачання та газообладнання 

 • 5.01.05 Технологічних трубопроводів 

 • 5.01.06 Холодопостачання промислового 

 • 5.01.07 Електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення 

 • 5.01.08 Автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів 

 • 5.01.09 Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних

5.02.00 Монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, споруд, приладів і засобів вимірювання

5.02.01 Водопостачання 

 • - магістральних водогонів 
 • - водозабірних та водоочисних 
 • - квартальних, площадкових, групових і локальних 

5.02.02 Каналізації 

 • - магістральних колекторів самопливних і напірних 
 • - дощової, побутової і виробничої 
 • - очисних споруд 

5.02.03 Теплових і гарячого водопостачання 

 • - магістральних 
 • - котелень, бойлерних установок 
 • - квартальних, площадкових 

5.02.04 Газопостачання 

 • - трубопроводів тиском до 0.3 МПа 
 • - трубопроводів тиском до 0.6 МПа 
 • - трубопроводів тиском понад 0.6 МПа 
 • - газорегулюючих пунктів та установок 
 • - газонаповнювальних станцiй і пунктів, компресорних станцій 

5.02.05 Магістральних продуктопроводів 
5.02.06 Електропостачання, електроосвітлення 

 • - ліній електропередач та трансформаторних підстанцій напругою до 10 кВ
 • - ліній електропередач та трансформаторних підстанцій напругою до 35 кВ 
 • - ліній електропередач та трансформаторних підстанцій напругою понад 35 кВ (110, 330, 770) 
 • - залізничного транспорту 
 • - міського електротранспорту наземного 
 • - метрополітену та підземних споруд 
 • - навігаційного та сигнального 
 • - автономного електроосвітлення  
 • - інше обладнання 

5.02.07 Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних 
5.02.08 Клас наслідків (відповідальності) інженерних мереж, систем, споруд: клас СС3 - значні наслідки, клас СС2 - середні наслідки.

6.00.00 БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД

6.01.00 Залізничних колій;

 • - державного значення 
 • - загального призначення 
 • - промислового призначення 

6.02.00 Доріг автомобільних 

 • - державного значення 
 • - місцевого значення 
 • - нутрішньогосподарських, сільськогосподарських 
 • - вулиць, доріг, майданів населених пунктів 

6.03.00 Мостів, шляхопроводів, переходів 

 • - довжиною понад 300м для мостів, понад 600 м для шляхопроводів, переходів 
 • - до 300м для мостів, до 600 м для шляхопроводів, переходів 
 • тимчасових 

6.04.00 Аеродромів та вертодромів 

 • - класів А, Б 
 • - класів В, Г 
 • - класів Д, Е 
 • - вертодромів 

6.05.00 Тунелів та метрополітенів 

 • - На шляхах державного значення 
 • - На шляхах загального призначення 
 • - Метрополітені 

6.06.00 Місцевого транспорту 
6.07.00 Вертикального транспорту (ліфти, ескалатори, підйомники тощо).

6.08.00 Клас наслідків (відповідальності) транспортних споруд: клас СС3 - значні наслідки, клас СС2 - середні наслідки.
6.09.00 Умови будівництва: звичайні, територій підвищеної сейсмічності, територій зі складними інженерно-геологічними умовами.

 

Получить консультацию касательно Кодификатора к лицензии на строительство можно по тел.: +38 (099) 510-27-65, +38 (067) 129-99-77

Пишите нам и наши эксперты в кратчайшие сроки Вам перезвонят: psp01@ukr.net
Модель: Кодификатор строительных работ в 2016 году
Рейтинг: 01234 
Цена с учётом выбранных опций: 0гр.
На складе:  В наличии
Цена: 12 000 гр.

Все отзывы
Karina

Спасибо Вам..!
ПодолСпецПостач: И Вам спасибо за отзыв! С уважением, http://psp.co.ua/
[2018-01-08 18:26:38]